Monday, July 13, 2009

ORACION NA PANG-AWAT/ PANG SUHETO

EDEUS
GEDEUS
DEDEUS

DEUS
DEUS
DEUS

EGOSUM
PATER
GOVERNATUM

DEUM
YOSOY
JEPTEM

LAMUROC
MILAM

-Mula ito sa aklat ng Infinito Deus
na sulat-kamay.

Sana ay mapakinabangan kung kanino
aandar ang oraciong ito...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.