Monday, August 16, 2010

ISA SA PANGONTRA SA KULAM

ITO AY ISA SA MGA PANGONTRA SA KULAM.

PUMUNTA SA ISANG SIMBAHAN.

MANALANGIN NG ISANG AMA NAMIN, SAKA ISUNOD ANG MGA ORACIONG ITO NG 9 NA BESES:


SON EMPATRIS
AC MEC ATAL
ROT-CUD-EST-
ERO-SIS-NOC-
ROT-ARO-VID-
ERO-TAT-NET-
ROT-AIN-MOS-
ROT-ADI-PAD-
IL-RO-SIV

SAKA ISULAT ANG MGA SALITANG ITO SA MALINIS NA PAPEL O "PARCHMENT" HABANG NASA LOOB NG SIMBAHAN GAMIT ANG LAPIS.

SABIHIN MO SA SARILI ITO:

O DIYOS, KAAWAAN MO PO KAMI.
PATAWARIN MO PO AKO SA AKING MGA KASALANAN.

SAKRIPISYO KO PO SA INYO ANG PAGPAPATAWAD SA MGA NAGKASALA SA AKIN,
KAPALIT NG IYONG PAGPAPALAYA SA AKIN SA LAHAT NG URI NG KULAM, SUMPA, BARANG AT KULAM.

BIGYANG BUHAY AT BISA ANG AKING ORACION KONTRA SA KULAM.

(PAUNAWA: TUPARIN MO ANG PANGAKONG ITO DAHIL SA PAGTUPAD NG PANGAKONG ITO NAKADEPENDE ANG PAGKAKALOOB NG IYONG KAHILINGAN)

MATAPOS MAISULAT ITO SA PAPEL GAMIT ANG LAPIS AY TIKLUPIN ITO NG PA-TRIANGGULO O PATATSULOK, SAKA ITUBOG SA "HOLY WATER".

ITO AY PATUYUIN. IBALOT SA PULANG TELA, AT DALHIN SA KATAWAN.

MAY ILANG MGA URI NG KULAM NA MAAARING MAPAGSANGGALANG NITO.

UPANG LUMAKAS ANG BISA NG PANGONTRA NG KULAM NA ITO AY ITO ANG GAGAWIN.
 
SA TUWING MAKAKASALUBONG MO ANG ISANG PULUBI, BIGYAN MO SIYA NG KAHIT PISO, PAGKAIN, O ANUMAN. SABIHIN MO SA IYONG SARILI ITO:

"MISERERE NOBIS DOMINE"
(KAAWAAN TAYO NG DIYOS)

SA GANITONG PAMAMARAAN, DAHIL IKAW AY NAGKALOOB, IKAW AY PAGKAKALOOBAN DIN.

DAHIL IKAW AY TUMULONG TUTULUNGAN KA DIN.

SANA MAKATULONG ANG POST NA ITO.

AD MAJOREM DEI GLORIAM 
ALPHA ET OMEGA

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.