Monday, November 23, 2009

LIBRO SAGRADO NINO JESUS

PAPURI SA DIYOS!

NATAPOS KO PO ANG ISANG SULAT-KAMAY NA AKLAT NA PINAMAGATANG:

LIBRO SAGRADO NINO JESUS

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD:

PANALANGIN UKOL SA AKLAT NA ITO
PANIMULA/ PANGHULI SA ORACION
PODER NG SAGRADA FAMILIA
PAIWAS SA KAAWAY
LAKAS NG NINO JESUS
PANGALANG LIHIM NI JESUS
PODER-KALIGTASAN
PAMONDO NG DIYOS ANAK
PAGBUHAT
KONTRA SUNOG
PANGGAGAMOT
KONTRA MASASAMANG-LOOB
SA MAY MASAMANG TANGKA SA BAHAY
LIGTAS SA PANGANIB AT BASAG-ULO
TAGABULAG
PANGKALAHATANG DEPENSA
PAMPALUBAG-LOOB
SA PAGBABALIKAN NG MAG-ASAWA
TAGULIWAS
UPANG KAGAANGAN NG LOOB
SUSI NG RM 1750
SA KINUKULAM UPANG HINDI TABLAN
UPANG MALIMOT NG KAAWAY MO ANG ATRASO MO
LUNAS SA SAKIT ESPIRITUAL
PARA SA MGA MUTYA
PAMPASUWERTE
BANDA NG NINO JESUS
ORACION NG NINO- NAHIHILINGAN
NAGBABALIK NG BUHAY NA UMALIS
3 SINAG NG NINO JESUS
PAMBUHAY NG TAGLAY
MGA MAKAPANGYARIHANG SALITA NG NINO JESUS
CENTRO NG BUHAY NA KALOOB NI JESUS
TUBIG NG PARAISO
ESPADA NG NINO JESUS
HUKBONG SANDATAHAN NG NINO JESUS
NANG DINUROG NG NINO ANG MUNDO NG KADILIMAN
NAGWAWASAK SA NILALANG NG DILIM
NANG IPINANGANAK ANG NINO JESUS SA LUPA
BALUTI NG LIWANAG
NANG ITINAGO ANG PAGKA-DIYOS NIYA
SINAG NG KALIWANAGAN
OX NG PANGINOONG JESUCRISTO
PANIRA NG NINO
PANALANGING MAHABA NG NINO- NAHIHILINGAN
SAGRADONG PANGALAN- NUNG NABINYAGAN
SA NEGOSYO
KALIGTASAN/PROTEKSYON SA BUONG MAG-ANAK
KATAPUSANG PANGUNGUSAP NG NINO JESUS SA PAGKA- NINO

MGA ORACION NG NINO JESUS TULAD NG SA KABAL, PAMAYAPA, PAMPALAKAS, PANGKALAHATAN, VIAJE SA TUBIG, SA TANIM, PAAMPAT NG DUGO, SA ULAN, PANUDLA, PAHABA-PAIKLI NG NINO, KONTRA AHAS, ASO, AT MASASAMANG LOOB AT IBA PA.

MERON ITONG 108 NA PAHINA.
7 LAMANG ANG AKING IPAPAMAHAGING KOPYA NG AKLAT NA ITO MULA SA AKIN- ISANG KOPYA AY SA SALDEM- BILANG TULONG SA PAGLAKIP NG PONDO PARA SA PAGMIMISYON AT PAGTULONG SA KAPWA.

SANA MAKATULONG ANG AKLAT NA ITO.

PAPURI SA DIYOS!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.