Tuesday, June 8, 2010

EHEIEH ASHER EHEIEH

TO GOD BE THE GLORY FOREVER AND EVER. AMEN.

TODAY, HAVE FINISHED THE BOOK ENTITLED:

EHEIEH ASHER EHEIEH.


THE BOOK IS COMPOSED OF 99 PAGES.


THE CONTENT OF THE BOOK ARE THE FOLLOWING:

PANALANGIN SA ARAW-ARAW PANGKALAHATAN- GINAGANAP ITO BAGO UMALIS NG BAHAY

PANALANGIN SA ALPHA ET OMEGA- DINADASAL BAGO MATULOG AT PAGKAGISING.

EHYH PERMUTATION 1- ANG LAHAT NG ITO AY NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGANG LIHIM, DEPENDE SA NARARAPAT SA IYO.

EHYH PERMUTATION 2- ANG LAHAT NG ITO AY NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGANG LIHIM, DEPENDE SA NARARAPAT SA IYO.

YHWH PERMUTATION- ANG LAHAT NG ITO AY NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGANG LIHIM, DEPENDE SA NARARAPAT SA IYO

55 MGA BANAL NA PANGALANG DAPAT PAKAINGATAN- ANG MGA BANAL NA PANGALANG ITO AY PAWANG MGA PODER AT PONDO, AT NAHIHILINGAN

ANG 165 SAGRADONG PANGALAN NI Y-H-V-H: PAKAINGATAN- MAMILI LAMANG NG ISA SA BAWAT ARAW. LAHAT NG MGA PANGALANG ITO AY NAHIHILINGAN, TUMUTULONG, SUMASANGGALANG, AT MABISANG PANIRA NG MASAMANG KAPANGYARIHAN AT NAKAKAPAGPASABOG NG MGA MASASAMANG ESPIRITU.
SA ISIP LAMANG BABANGGITIN, HUWAG NAKABUKA ANG BIBIG

24 ESPIRITUAL NA ESPADA- GINAGAMIT NA PANGLABAN SA MGA KAMPON NG KADILIMAN.

22 BIBLIYATO NG AEIOU NA NAGKAKALOOB NG KAPANGYARIHAN NG LIWANAG SA MGA TAONG MAY DALISAY NA KALOOBAN

49 PANGALAN NG DIYOS NA PA-SATOR- KAPANGYARIHAN AT PODER NA NAKAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION KUNG IHUHULI ITO, AT NAHIHILINGAN

PARAAN UPANG MAS LUMAKAS ANG MAGNETO SA SARILING KATAWAN AT MAGING BUHAY NA MAGNETO NG MGA BAGAY NA LAGING SUMASADIWA:

BIBLIYATO NG E A E NA NAGPAPALAKAS NG UGNAYAN SA LIWANAG NG DIYOS AT SA TAO, UPANG MAPATIBAY ANG PAGKASI NG LIWANAG


BIBLIYATO NG A U (ALPHA OMEGA)- UPANG PAGTIBAYIN ANG KONEKSYON NG BANAL NA LIWANAG SA SARILI

PAGLILINIS NG SARILING AURA

PANGKALAS SA MGA NAKAKAPINSALANG PUWERSA SA SARILI

PANGLINIS NG SARILING TAGLAY

SELYO UPANG HINDI BASTA MAPALUSUTAN NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA DIYABLO

KALIGTASAN SA MGA LAKAD

SA LAKAS

PAMPALAKAS NG ISIPAN

UPANG HINDI KAPITAN NG MGA MASASAMANG ESPIRITU AT PALIPAD HANGIN

SA SUWERTE, UPANG MAS MAGING MALAPIT ITO

UPANG KAGAANAN NG LOOB NG IBANG TAO

UPANG MALAYO ANG SAMBAHAYAN SA MGA PESTE AT MGA SUMPA

UPANG MAGING SAPAT ANG PAGKAIN SA ARAW-ARAW

BASBAS SA MGA BATA UPANG MAGING MALUSOG, MALAKAS AT MATALINO

PANALANGING PANGLUNAS SA MGA KARAMDAMAN

PROSESO NG PAG-ALAM SA NAGBIBIGAY NG KARAMDAMAN SA MAYSAKIT

PARA SA ASAWA O ANAK NA MAY MASAMANG PAG-UUGALI O MGA BISYO UPANG MABAWASAN ANG MASAMANG UGALI AT BISYO

RITUAL NG PAG-IINSENSO SA BAHAY

PAMBAKOD

SA BUHAY AT KALAKASAN

KALIGTASAN

PAGHILING NG MGA MABUBUTING BAGAY

SA KABUHAYAN

PAMBALUTI

PAMBAKOD


MAY THIS BOOK BE AN INSTRUMENT TO GUIDE AND HELP THE PEOPLE IN SEARCH OF THE LIGHT, AND MAY IT BE AN INSTRUMENT OF DIVINE HELP TO THOSE WHO ARE SEARCHING FOR IT THROUGH THE PATH OF THE WORD.

TO GOD BE THE GLORY FOREVER AND EVER. AMEN.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.