Monday, April 19, 2010

AKLAT NG MGA CHART UKOL SA PAGKAKATUGMA NG MGA BAGAY-BAGAY

PAPURI SA DIYOS!


KATATAPOS KO MAGAWA ANG PINAKABAGO KONG AKLAT NA PINAMAGATANG:
AKLAT NG MGA CHART UKOL SA PAGKAKATUGMA NG MGA BAGAY-BAGAY

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA CHART NA MAAARING MAKATULONG UKOL SA MGA ESPIRITUAL NA MGA BAGAY AT SA MGA GAWAING MAY KINALAMAN SA PAG-EESPIRITUAL.MAINAM NA ANG ISANG TAO SA PAG-AARAL ESPIRITUAL AY MAGKAROON NG AKLAT NA ITO BILANG TULONG SA KANYANG MGA RITUAL, MGA PAGTITIMPLA, PAMIMILI NG MGA SANGKAP, AT PAGPILI NG MGA "CHARMS", BATO AT IBA PA.ITO AY MAY 100 PAHINA. SALAMAT SA DIYOS SA LAHAT-LAHAT....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.