Monday, April 19, 2010

KARMA MADRA

PAPURI SA DIYOS!

MAY AKLAT PO AKONG NATAPOS ISULAT NA PINAMAGATANG:

KARMA MADRA

ITO ANG MGA NILALAMAN:

UPANG KUMITA/ SUWERTIHIN

UPANG MAGING MAAYOS ANG TAKBO NG TINDAHAN
PARA MARAMI PUMASOK AT MAMILI SA SHOP
PAMPADAMI NG CUSTOMER O MAMIMILI
PARA BABALIK ANG MGA COSTOMER
MAGING ASENSO ANG NEGOSYO
SA HANAPBUHAY O NEGOSYO
SWERTE SA PERA, GRASYA AT TRABAHO
PARA MAGKAMIT NG TAGUMPAY
UPANG MAGKAROON NG YAMAN
UPANG SUMIKAT AT MAGING TANYAG
KAPURIHAN/KARANGALAN
KAHILINGAN
FAMILYA PROTECTION SA KAPAHAMAKAN, MASASAMANG TAO, AKSENDENTE, SAKIT AT IBA PA.
UPANG MAGING MAGANDA TAHIMIK ANG ISANG BAHAY
PARA SA ASAWA
PAMPALAYO SA TUKSO
PAMPABAIT NG ASAWA
ASAWA HINDI MAGAGAWA MANAKIT
PARA PAG-AYUSIN ANG DALAWANG MAG-ASAWA
GAYUMA
STA. URSULA
PANAWAG/ PAMPALISA
PANG AKIT AT PANGHALINA SA MGA TAO
PANTULONG SA PAGHANAP NG TAONG MAKAKATULONG SA IYO
UPANG PAYAGAN KA SA IYONG KAHILINGAN
PARA MAPANSININ NG MGA TAO
UPANG PADALHAN KA NG TULONG
PARA MAS MADALING MAKAPANINGIL NG UTANG
PARA PAGKALOOBAN NG TULONG
PARA DUMATING ANG PERA SA TAMANG PANAHON
PARA MAGKAROON NG SUWERTE SA TRABAHO
UPANG MATULUGAN NG IBANG TAO
DEPENSA SA SARILI SA TAONG MASAMA
PARA HINDI MATULOY ANG MASAMANG BANTA SA IYO
PAMPALAYO NG MGA KAAWAY
PANGONTRA SA MGA MANGGAGAWAY
PROTECTION SA KULAM, ETC.
PANGSUHETO SA MASAMANG TANGKA NG KAPWA
UPANG HINDI SIRAAN NG KAPWA
TULONG SA MGA KASO AT USAPIN
KONTRA TRAYDOR
PAMPALUBAG-LOOB
PARA TULUNGAN KA NG DIYOS
PARA BUMALIK ANG LUMAYAS
AT IBA PA

ITO AY MAY 106 NA PAHINA

PAPURI AT PASASALAMAT SA DIYOS!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.