Friday, April 9, 2010

AXAZAXA

TO GOD BE THE GLORY FOREVER AND EVER. AMEN.

NEW BOOK DONE.

TITLE: AXAZAXA

LANGUAGE: TAGALOG

NUMBER OF PAGES: 98


CONTENTS:

UNANG BAHAGI:

KASAYSAYAN NG AXAZAXA
14 X 14 NA MAKAPANGYARIHANG MGA SALITA
PODER NG AXAZAXA

MGA ORACION NG AXAZAXA:

PAMPALAKAS NG KATAWAN
DAGDAG TALINO AT KARUNUNGAN
PAGLILINIS NG SARILI
PAGPAPAGALING NG SAKIT
BENDISYON
PAMPALAKAS NG DIWA
PAMBALANSE
PANLINIS NG SARILING ENERHIYA
PANG-ALIS NG MAPAMINSALANG PUWERSA
PANG-ALIS NG MASASAMANG PUWERSA

MGA PAMBAKOD SA SARILI:

UPANG MAGSIPAGLAYUAN ANG MAY MASAMANG TANGKA
UPANG MAGSIPAG-ALIS ANG MGA MAY MASASAMANG TANGKA
UPANG MAGSIBALIK ANG MGA TIRADA SA TUMITIRADA
UPANG TAMAAN ANG SINUMANG GUMAWA NG MASAMA LABAN SA IYO
UPANG MAPARUSAHAN AN GAGAWA NG MASAMA LABAN SA IYO
DEPENSA SA MGA MASASAMANG TANGKA
KONTRA SA MASASAMANG TANGKA
DEPENSA SA MGA TIGALPO
DEPENSA SA MGA MASASAMANG DIWA
PANGLABAN SA MGA MASASAMANG LOOB
DEPENSA SA MGA MAY MASASAMANG KAPANGYARIHAN
DEPENSA SA MGA MASASAMANG ESPIRITU

IKALAWANG BAHAGI:

KALIGTASAN SA PANG-ARAW-ARAW
PANTULONG SA PANGGAGAMOT
DEPENSA SA ASWANG
PAMPALAYAS NG MGA MASASAMANG ESPIRITU
GAMOT SA BINAT
PAMBASBAS NG TUBIG NA INUMIN
KALIGTASAN SA PAGLALAKBAY
PANG-ALIS NG KAMALASAN
GAMOT SA SAKIT
UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG ORACION
KONTRA AWAY
PANGSUHETO NG MASASAMANG TANGKA
UPANG KATAKUTAN NG MASASAMANG ESPIRITU
LABAN SA SUNOG
PAGHINGI NG GRASYA
PROTEKSYON SA PAMILYA
DEPENSA SA SARILI
DEPENSA SA KALAMIDAD
BENDISYON SA PAGKAIN
BENDISYON SA TUBIG
PAMPALAYO NG KAAWAY
KONTRA MANGKUKULAM
KONTRA ASWANG
PANTANGGAL NG ILUSYON NA LIKHA NG BERTUD NG ASWANG
UPANG KASILAWAN NG MASASAMANG ESPIRITU AT LAMANG-LUPA
UPANG HINDI MAILIGAW NG TIYANAK
UPANG HINDI TABLAN O PASUKIN NG MASASAMANG ESPIRITU
PAMPABALIK NG SAKIT SA TAONG NAGBIBIGAY NITO
NAGDUDULOT NG BANAL NA KAPAYAPAAN
PODER NG 3 PERSONAS
UPANG LUMAYO ANG KULAM SA KATAWAN NG MAYSAKIT

IKATLONG BAHAGI:

MGA ESPIRITUAL NA ESPADA NG DIYOS (165 NA ESPADA)
PANA AT PALASO NG DIYOS


AD MAJOREM DEI GLORIAM
ALPHA ET OMEGA

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.