Thursday, April 22, 2010

USOXTACIVOM

PAPURI SA DIYOS!

KAKATAPOS LANG PO NG AKLAT NA PINAMAGATANG: USOXTACIVOM

ITO PO ANG NILALAMAN NITO:

FORMULA SA USAPIN
FORMULA SA PAGPAPABALIK NG NAWALA
PAMPABALIK SA LUMAYAS
PAMIGIL SA MAY MASAMANG TANGKA
PANGSAWAY
BAKOD SA SARILI WALANG MAGTATANGKA
LIGTAS SA MASASAMANG TAO
BAKOD SA SARILI
PARA SA MAGKAPATID NA DI MAGKASUNDO LAGING NAG-AAWAY AY MAGBABATI NA
PARA HINDI SINGILIN NG MGA UTANG
PARA HINDI MAUBUSAN NG PERA
MAHANGO SA KAHIRAPAN
UPANG UMASENSO ANG BUHAY
PAPASUKIN NG MGA TAO AT MARAMI MAMIMILI ARAW ARAW
MAGING MASAYA ANG PAGSASAMA NG MAG ASAWA
UPANG MAALIS ANG TAKOT SA PAKIKIHARAP SA TAO
TAGABULAG
PAMPALAYO NG KAAWAY
UPANG MAGING MALAPIT SA IYO ANG MGA ENGKANTO
PROTEKSYON SA NEGOSYO
UPANG MAPIGILAN ANG MGA KAAWAY
KALIGTASAN
PROTEKSYON AT DEPENSA
PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN
PAGHINGI NG TULONG PANGKAGIPITAN
PANGKALIGTASAN
PAMPAIWAS
KONTRA LASON
HINDI MAKAKILOS ANG MGA KAAWAY
UPANG HINDI MAKITA NG KAAWAY
PAGLAKAD SA POOK NA WALANG MAGSAMANTALA
TAGABULAG
DEPENSA SA SARILI
UPANG HINDI MAKALAPIT ANG TULISAN
PROTEKSYON
SA PAG-AAYUNO
LABAN SA MASAMA
TIGALPO SA MATIGAS MAGSALITA
PAMPALUBAG-LOOB
LABAN SA KULAM
KONTRA KULAM
PANGPAHIWALAY SA MGA KAAWAY
SA SASAKYAN (KALIGTASAN)
PANGBAKOD
PAMIGIL
PAMPALIWANAG
PAMPAPAWI NG BAGSIK
KONTRA AHAS
KONTRA GAWAY
UPANG HINDI MAKILALA NG MGA KAAWAY
PAMPAYAPA NG MABAGSIK
MGA FORMULAS NA PANGGAMOT
GAMOT SA SUGAT
PAMPALIWANAG NG MALABONG MATA
GAMOT SA NAMAMAOS
GAMOT SA PAGPAPALABAS NG BULATI
GAMOT SA HIKA
GAMOT SA BINAT
GAMOT SA NATINIK
GAMOT NA PAMPAIRE SA NANGANGANAK
GAMOT SA KAMANDAG NG MGA HAYOP
GAMOT SA SINGAW
GAMOT SA SAKIT SA BAGA
GAMOT SA SAKIT SA NGIPIN
SA BIKIG
PAALIS NG MASAMANG ESPIRITU
GAMOT SA SAKIT SA APDO
GAMOT ROUND
GAMOT SA MAGA
GAMOT SA PIGSA
GAMOT SA NAGTATAE
GAMOT SA SIKMURA
GAMOT SA ALLERGY
GAMOT SA KABAG, SUGAT, AT LAGNAT
GAMOT SA HINIMATAY
GAMOT SA PILAY
SA NADUDULING
GAMOT SA NAENGKANTO
GAMOT SA ULCER
GAMOT SA PASMA
GAMOT SA SAKIT NA GRABE
GAMOT SA SUGAT AT NANA
GAMOT SA SAKIT MULA SA DAYA NG MGA MASASAMA
GAMOT SA KOLERA
GAMOT SA KOLERA
GAMOT SA NABABALIW
GAMOT SA LAMPA
GAMOT SA POLIO
GAMOT ROUND
GAMOT SA NABIBINGI
GAMOT SA NASISIRAAN NG BAIT DAHIL SA ABNORMAL NA PAGREGLA
GAMOT SA HINDI MAKA-IHI
GAMOT SA PAGTATAE
GAMOT SA SAKIT NG ULO AT SAKIT SA TIYAN
GAMOT SA TIPOS
PANGBENDISYON SA MASASAKITIN
UPANG MAWALA ANG BINAT
GAMOT SA SINISIKMURA
GAMOT SA SARILING KATAWAN
GAMOT PAMAMAGITAN NG DAHON NA ITATAPAL SA ULO
BASBAS SA IPANGGAGAMOT
IBULONG SA KAMAY AT HAWAKAN ANG NASASAPIAN AT ITO AY SISIGAW SA SAKIT
PAMPANAULI NG LAKAS NG TAO
SA MANAS
SA RAYUMA
SA NASISIRAAN NG BAIT
SA SAKIT SA ULO
GAMOT SA MATINDING SAKIT
SA PUWING
SA NGIPIN
SA SAKIT SA TIYAN
SA MAMAMATAY
SA NAGTATAE AT NAGSUSUKA
SA BUKOL
SA SUGAT
IBULONG SA KAMAY AT HAWAKAN ANG NASASAPIAN AT ITO AY SISIGAW SA SAKIT
SA MAHIHILUHIN
SA SAKIT MULA SA TAO, AT SA SUGAT
PAMPAALIS NG MASASAMANG ESPIRITU
UPANG HINDI MAKAGAWA NG KAPINSALAAN ANG MALIGNO O MASAMANG ESPIRITU
SAKA IHIHIP ITO SA TAONG SINASAPIAN.
PANLABAN SA MASASAMANG ESPIRITU
SA NAKUKULAM
PANGKALAS NG BISA NG MGA KULAM
PANGHILOT
PANG-ALIS NG SAPI
ANG ORACIONG ITO KUNG IHUHULI SA ANUMANG DASAL AY LALONG NAGPAPALAKAS NG BISA NG PANALANGIN
MGA FORMULAS NG DEPENSA
FORMULA NA KALASAG
FORMULA SA TAGABULAG
FORMULA KONTRA KALABAN
FORMULA KONTRA TIGALPO AT MGA SUMPA AT KULAM
FORMULA PAGHILING NG TULONG SA BUHAY
MGA FORMULAS NA MAKAKATULONG SA MGA GAWAIN UPANG MAPADALI ANG PAGTAPOS NITO
DASAL KOMBATE SA KULAM

SAGRADONG PANGALAN NA IYONG UUSALIN SA ISIP NG 108 NA BESES KADA ARAW UPANG ANG MGA SALITA AT MGA FORMULA AY MAGKABISA AT UPANG ANG IYONG MGA GAWAIN PARA SA IKABUBUTI AY KASIHAN NG BANAL NA ESPIRITU

ITO NAMAN ANG VOCALES NA DADASALIN SA SARILI PARA PAMBAKOD LABAN SA MGA TIGALPO AT MGA ATAKE ESPIRITUAL

MAY 95 PAGES PO ITO.

PAPURI SA DIYOS !

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.