Wednesday, July 22, 2009

PANGKALIGTASAN

PAPURI SA DIYOS!

ANG ORACIONG ITO AY MULA SA AKLAT NG SAGRADO HEBREO:


PANALANGING PANGKALIGTASAN


BARUKH ATTAH ADONAI
ELOHEINU MELEKH HA-OLAM,

ASHER NATAN LANU ET
DEREKH HA-YESHUA’
HAMASHIACH YESHUA,
BARUKH HU.

AMEN.


SANA MAKATULONG ANG POST NA ITO...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.